Thursday, 24/08/2023

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC HỘI NGHỊ CỦA HỘI NẮN CHỈNH RĂNG HÀN QUỐC 2023

VAO ADMIN

Chương trình khoa học hội nghị của Hội Nắn chỉnh răng Hàn Quốc 2023 Thời gian: 25 – 27/10/2023 Địa điểm: Jeju International Convention Center, đảo Jeju, Hàn Quốc Chủ đề: Goal-driven Excellence – Embracing Orthodontic World: Hướng mục tiêu tới hoàn hảo – vươn tầm Nắn chỉnh răng thế giới. Chương trình khoa học […]

Chương trình khoa học hội nghị của Hội Nắn chỉnh răng Hàn Quốc 2023

Thời gian: 25 – 27/10/2023

Địa điểm: Jeju International Convention Center, đảo Jeju, Hàn Quốc

Chủ đề: Goal-driven Excellence – Embracing Orthodontic World: Hướng mục tiêu tới hoàn hảo – vươn tầm Nắn chỉnh răng thế giới.

Chương trình khoa học

Tiền hội nghị  – Thứ 4, ngày 25/10: Hội trường Halla

12:00 – 13: 40

Digital Workflows in Orthodontics: Uses of Active Light Projection and Artificial Intelligence for Orthodontic Applications: Quy trình làm việc số hóa trong Nắn chỉnh răng: Sử dụng ánh sáng hoạt hóa và trí tuệ nhân tạo trong Nắn chỉnh răng

Jason B. Cope

14:00 – 15: 40

Transverse Orthodontics version 2023 :Self-Activating Expansion and Teardrop Archwire: Kích thước ngang trong Nắn chỉnh răng phiên bản 2023: Nong hàm tự kích hoạt và dây cung hình giọt nước

Kee Joon Lee

 

Thứ 5, ngày 26/10: Chương trình hội nghị

Hội trường Tamna

9:00 – 9:45

Are We Practicing Evidence Based Orthodontics: Biomechanics, Aligners and TADs: Thực hành nắn chỉnh răng dựa trên bằng chứng: cơ sinh học, khay, neo chặn tạm thời trong xương

Ravindra Nanda

9:50 – 10: 10

Lễ khai mạc

10:10 – 10:55

Digital Workflows In Orthodontics: Using In-Office Aligners As An Example: Quy trình làm việc số hóa trong nắn chỉnh răng: sử dụng máng in tại phòng mạch như một ví dụ

Jason B. Cope

Chuyên đề I: Chỉnh hình dựa trên neo chặn xương

11:00 – 11:30

Bone Anchored Orthopedics in Class III Growing Patients: Chỉnh hình neo chặn xương ở bệnh nhân loại III đang tăng trưởng

Daniela Garib

11:30 – 12:00

Orthopedic Expansion with Micro-Implants Assisted Rapid Palatal Expansion Appliances: Nong rộng chỉnh hình với khí cụ nong nhanh vòm miệng hỗ trợ bởi vít neo chặn

Peter Ngan

12:00 – 12:30

Biocreative Dentofacial Orthopedics in Permanent Dentition: chỉnh hình răng mặt dựa trên sinh cơ học sáng tạo ở hàm răng vĩnh viễn 

Seong Hun Kim

12:30 – 13:30

Nghỉ trưa

Chuyên đề II: Kiểm soát các vấn đề mọc răng

13:30 – 14:00

Management of Eruption Disorders: Diagnosis is Half the Task: Kiểm soát rối loạn mọc răng: chẩn đoán là một nửa nhiệm vụ

Sylvia Frazier-Bowers

14:00- 14:30

Efficient Orthodontic Management of Patients with Missing Teeth: Điều trị nắn chỉnh răng hiệu quả trên bệnh nhân thiếu răng

Elisabeth Margarete Ute Schneider

14:30 – 15:00

Impacted Tooth Patient Has Come: Bệnh nhân răng ngầm

Cheol Hyun Moon

Hội trường Halla

9:00 – 9:45

Various Clinical Applications of TADs in Contemporary Orthodontics: Những ứng dụng lâm sàng khác nhau của neo chặn tạm thời trong xương trong nắn chỉnh răng đương đại

Jae Hyun Park

Chuyên đề III: Điều trị nắn chỉnh răng cho bệnh nhân lớn tuổi

10:10 – 10:55

Class II Correction using Temporary Anchorage Devices: Sử dụng phương tiện neo chặn tạm thời trong điều trị sai khớp cắn loại II

Michael Chaffee

 

11:00 – 11:30

Autotransplantation in Adults: Current Application and Beyond: cấy chuyển răng tự thân ở ngưởi lớn: ứng dụng hiện tại và hơn thế nữa

Takashi Ono

11:30 – 12:00

Digital Orthodontic Treatment for Elderly Patient: Điều trị nắn chỉnh răng ứng dụng số hóa ở bệnh nhân lớn tuổi

Gisun Bae

12:00 – 12:30

Perio-Ortho Synergy: Phối hợp nha chu – nắn chỉnh răng

Won Hee Lim

12:30 – 15:40

Báo cáo của các nhân viên

 

Thứ 6, ngày 27/10: Chương trình hội nghị

Hội trường Tamna

9:00 – 9:50

Progress of Anchorage in Orthodontic Treatment: Thay đổi của neo chặn trong điều trị nắn chỉnh răng

Hee-Moon Kyung

Chuyên đề IV: Điều trị liên chuyên khoa

10:00 – 10: 30

Digital Orthodontics and Some Small Surgical Interventions: The Most Interdisciplinary Era
of Ortho: Nắn chỉnh răng số hóa và một vài can thiệp phẫu thuật nhỏ: Kỉ nguyên liên chuyên khoa của nắn chỉnh răng

Björn Ludwig

10:30 – 11:00

Post-Orthodontic Gingival Recession: Periodontal Perspective and Management: Tụt lợi sau nắn chỉnh răng: quan điểm nha chu và điều trị

Hyun-Chang Lim

11:00 – 11:30

Orthodontic Treatment on a Traumatized Anterior Tooth: What an Endodontist Concern: Điều trị nắn chỉnh răng trên răng trước bị chấn thương: Mối quan tâm của các bác sĩ nội nha

Su-Jung Shin

11:30 – 12:20

Nghỉ trưa

Diễn đàn: Số hóa trong nắn chỉnh răng: Chúng ta đang ở đâu

12:20 – 12:50

Digital Smile Design, Effective Way of Finding Esthetics: Thiết kế nụ cười kĩ thuật số, cách thức hiệu quả để đạt thẩm mỹ

Ji-Man Park

12:50- 13:20

Clear Aligners: Innovations and limitations: Khay trong suốt: Sáng tạo và giới hạn

Hyung-Joo Choi

13:20 – 13:50

The Effect of Orthodontic Treatment using 3D Printer: Hiệu quả của điều tri nắn chỉnh răng sử dụng in 3D

Jung-Yul Cha

13:50 – 14:20

3D Simulation of Orthognathic Surgery including Contouring and Relapse: Mô phỏng 3D trong phẫu thuật chỉnh hình xương bao gồm cả dự phòng tái phát

Sung-Hoon Lim

14:20 – 14:40

Thảo luận song song

Hội trường Halla

Chuyên đề V: Tiến bộ trong Nắn chỉnh răng

10:00 – 10:30

Root position control based on cone beam CT: Kiểm soát vị trí chân răng trên phim CBCT

Jang-Yeol Lee

10:30 – 11:00

Advances in Lingual Orthodontics: Customized Brackets, Preformed Straight Archwire, and Multi-Functional Microimplant: Tiến bộ trong nắn chỉnh răng mặt lưỡi: mắc cài cá nhân hóa, dây cung chế tạo sẵn và vít neo chặn đa chức năng

Ryoon-Ki Hong

11:00 – 11:30

New Paradigm of Clear Aligner Therapy: Cách nhìn mới trong điều trị khay trong suốt

Ki Beom Kim

11:30 – 12:20

Nghỉ trưa

 

 

Nhờ thỏa thuận hợp tác giữa hội Nắn chỉnh răng Việt Nam và Hội Nắn chỉnh răng Hàn Quốc, hội Nắn chỉnh răng Hàn Quốc dành cho đoàn Việt Nam tham dự hội nghị với ưu đãi đặc biệt như sau:

Nếu có hơn 30 thành viên tham dự hội nghị:

  • Phí hội nghị giảm 50%: 125 USD (phí đầy đủ: 250 USD)
  • Phí tiền hội nghị: 70 USD;
  • Gala dinner: 65 USD

Đăng kí theo nhóm cần hoàn thành trước ngày 04/09/2023 mới được hưởng ưu đãi. Danh sách đăng kí tiền hội nghị và gala dinner cần tách riêng và gửi sớm để giữ chỗ.

 

Đăng ký tham gia hội nghị

Phương thức đóng phí tiền mặt.

Mời quý bs liên lạc với: .......... sdt........


Phương thức đóng phí Chuyển khoản.

Mời quý bs chuyển khoản vào số HỘI NẮN CHỈNH RĂNG VIỆT NAM

Số tài khoản: 020052836868

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín (Sacombank) chi nhánh Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Ho tên – SDT – Tên hội nghị


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hình ảnh