Sunday, 15/05/2022

Hưởng ứng kỷ niệm ngày Sức khỏe Nắn chỉnh răng (Chỉnh nha) thế giới 15/5

VAO ADMIN

Hội nắn chỉnh răng Việt Nam (VAO) hưởng ứng kỷ niệm ngày Sức khỏe Nắn chỉnh răng (Chỉnh nha) thế giới 15/5 (World Orthodontic Health day) do Liên đoàn Chỉnh hình răng mặt thế giới WFO phát động Kính chúc các quý đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe. “WFO đã tuyên bố ngày 15 tháng […]

Hội nắn chỉnh răng Việt Nam (VAO) hưởng ứng kỷ niệm ngày Sức khỏe Nắn chỉnh răng (Chỉnh nha) thế giới 15/5 (World Orthodontic Health day) do Liên đoàn Chỉnh hình răng mặt thế giới WFO phát động

Kính chúc các quý đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe.

“WFO đã tuyên bố ngày 15 tháng 5 là Ngày Sức khỏe Chỉnh nha Thế giới, một ngày mà các bác sĩ chỉnh nha trên toàn thế giới có thể kỷ niệm và làm nổi bật hoạt động chỉnh nha. Ủy ban điều hành WFO đã chọn ngày 15 tháng 5 cho Ngày sức khỏe chỉnh nha thế giới vì ngày này đánh dấu việc ký kết hiến chương của WFO vào năm 1995 trong Đại hội chỉnh nha quốc tế lần thứ 4 tại San Francisco.” 

Từ khóa: WFO

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hình ảnh