Wednesday, 11/10/2023

KÍNH MỜI QUÝ BÁC SĨ ĐĂNG KÍ THAM DỰ WEBINAR: APFORE TỔ CHỨC

VAO ADMIN

KÍNH MỜI QUÝ BÁC SĨ ĐĂNG KÍ THAM DỰ WEBINAR: Điều trị liên chuyên ngành, Phẫu thuật kết hợp chỉnh nha 2 hàm ở bệnh nhân Khe hở môi vòm miệng, Trình ca lâm sàng và Giải đáp thắc mắc Thời gian: 19h Chủ Nhật, 12/11/2023 Đơn vị tổ chức: APFORE: Quỹ Nghiên Cứu và […]

KÍNH MỜI QUÝ BÁC SĨ ĐĂNG KÍ THAM DỰ WEBINAR:
Điều trị liên chuyên ngành, Phẫu thuật kết hợp chỉnh nha 2 hàm ở bệnh nhân Khe hở môi vòm miệng, Trình ca lâm sàng và Giải đáp thắc mắc
⏳Thời gian: 19h Chủ Nhật, 12/11/2023
📍Đơn vị tổ chức: APFORE: Quỹ Nghiên Cứu và Giáo Dục Chỉnh Nha Châu Á- Thái Bình Dương
Ngôn ngữ: tiếng Anh (không phiên dịch tiếng Việt)
Báo Cáo Viên:
☘️☘️ ☘️ 3 BS Chỉnh nha
☘️ 1 BS Phẫu thuật hàm mặt
☘️ 1 BS Phẫu thuật thẩm mĩ
𝙇𝙞𝙣𝙠 đă𝙣𝙜 𝙠ý 𝙩𝙧ự𝙘 𝙩𝙞ế𝙥 𝙩ừ 𝘼𝙋𝙁𝙊𝙍𝙀
𝑨𝑷𝑶𝑺 đ𝒂̃ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝑨𝑷𝑶𝑺 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒉𝒖́𝒄 đ𝒂̂̉𝒚 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒅𝒖̣𝒄 𝒄𝒉𝒊̉𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂, đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒐̣𝒊 𝒍𝒂̀ 𝑨𝑷𝑭𝑶𝑹𝑬 [𝑸𝒖𝒚̃ 𝑵𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒗𝒂̀ 𝑮𝒊𝒂́𝒐 𝒅𝒖̣𝒄 𝑪𝒉𝒊̉𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑨́ 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑫𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈]
𝑸𝒖𝒚̃ 𝑵𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒗𝒂̀ 𝑮𝒊𝒂́𝒐 𝒅𝒖̣𝒄 𝑪𝒉𝒊̉𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂 đ𝒂̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒂̀𝒐 𝒏𝒂̆𝒎 2018 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒕𝒉𝒖́𝒄 đ𝒂̂̉𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒌𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̛́𝒖, 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒅𝒖̣𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒌𝒉𝒐𝒂 𝒉𝒐̣𝒄 𝒄𝒉𝒊̉𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂 𝒐̛̉ 𝒌𝒉𝒖 𝒗𝒖̛̣𝒄 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑨́ 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑫𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hình ảnh