Liên hệ

:40A phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

: 086 6408066

: vietnamortho@gmail.com

: Thứ Hai – Thứ Bảy: 08:00 – 16:00