Sunday, 20/03/2022

CHỈNH NHA ĐƯƠNG ĐẠI, TRUYỀN THỐNG HAY SỐ HÓA

VAO ADMIN

VAO kính gửi quý đồng nghiệp thông tin chương trình chi tiết của Hội nghị khoa học thường niên của hội nắn chỉnh răng VIỆT NAM   (Đối với các bài báo cáo nước ngoài, hội thảo viên có thể lựa chọn nghe phiên dịch song hành hoặc tiếng anh)   Thời gian: từ ngày […]

VAO kính gửi quý đồng nghiệp thông tin chương trình chi tiết của Hội nghị khoa học thường niên của hội nắn chỉnh răng VIỆT NAM
 
(Đối với các bài báo cáo nước ngoài, hội thảo viên có thể lựa chọn nghe phiên dịch song hành hoặc tiếng anh)
 
?Thời gian: từ ngày 12/04 -13/04 năm 2022
?Hình thức: Online
 
Đăng ký tham gia tại:
Email: vietnamortho@gmail.com
SĐT: 0866408066 (có thể nhắn tin nếu chưa liên lạc trực tiếp được)
 
Thông tin chuyển khoản đóng phí:
020052836868
Sacombank
Hội nắn chỉnh răng Việt Nam
 
Kính chúc quý đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe.
 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hình ảnh