Friday, 15/03/2024

𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ 𝐍𝐚̆́𝐧 𝐂𝐡𝐢̉𝐧𝐡 𝐑𝐚̆𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐞̂́ 𝐋𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟏𝟎 (2025) Do LIÊN ĐOÀN NẮN CHỈNH RĂNG THẾ GIỚI TỔ CHỨC

VAO ADMIN

𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ 𝐍𝐚̆́𝐧 𝐂𝐡𝐢̉𝐧𝐡 𝐑𝐚̆𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐞̂́ 𝐋𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟏𝟎 (2025) DO LIÊN ĐOÀN NẮN CHỈNH RĂNG THẾ GIỚI TỔ CHỨC   Hội nghị Nắn chỉnh răng quốc tế lần thứ 10 do Liên đoàn Nắn chỉnh răng thế giới tổ chức sẽ diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, trong 4 ngày […]

𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ 𝐍𝐚̆́𝐧 𝐂𝐡𝐢̉𝐧𝐡 𝐑𝐚̆𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐞̂́ 𝐋𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟏𝟎 (2025) DO LIÊN ĐOÀN NẮN CHỈNH RĂNG THẾ GIỚI TỔ CHỨC
 
Hội nghị Nắn chỉnh răng quốc tế lần thứ 10 do Liên đoàn Nắn chỉnh răng thế giới tổ chức sẽ diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil,
trong 4 ngày từ 🌟 𝟐𝟐 – 𝟐𝟓/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟓
 
🔥𝑯𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊̣ 𝒏𝒂̆́𝒏 𝒄𝒉𝒊̉𝒏𝒉 𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 🔥 được tổ chức 5 năm một lần với chương trình khoa học đồ sộ với hơn 300 báo cáo xuất sắc từ nhiều bác sĩ tên tuổi hàng đầu trên thế giới, cùng với khu triển lãm công nghệ và vật liệu khổng lồ quy tụ toàn bộ hơn 100 công ty và nhà cung cấp thiết bị vật liệu chỉnh nha, Hội nghị 10th IOC chắc chắn là nơi lý tưởng để cập nhật kiến thức, nắm bắt xu thế, mua sắm thiết bị, mở rộng mạng lưới hợp tác.
 
Hội Nắn chỉnh răng Việt Nam (VAO) sẽ tổ chức đoàn tham dự 10th IOC. Hạn đăng kí sớm cho hội nghị là ⏰𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟑𝟏/𝟎𝟑 (𝘏𝘢̣𝘯 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 đ𝘢̆𝘯𝘨 𝘬𝘪́ 𝘤𝘩𝘰 𝘏𝘰̣̂𝘪 𝘕𝘢̆́𝘯 𝘤𝘩𝘪̉𝘯𝘩 𝘳𝘢̆𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 22/3/2024)⏰. Chi phí tham dự hội nghị như sau:
 
PHÍ HỘI NGHỊ Trước 31/3/2024 Sau 31/3/2024
Thành viên WFO 230 USD Chưa thông báo
Không thành viên WFO 330 USD Chưa thông báo
Sinh viên (thành viên WFO) 150 USD Chưa thông báo
Sinh viên (không thành viên WFO) 190 USD Chưa thông báo
 
Hội Nắn chỉnh răng Việt Nam sẽ hỗ trợ các bác sĩ hoàn thành các thủ tục đăng kí trực tuyến tham dự Hội nghị Nắn chỉnh răng quốc tế lần thứ 10 (10th IOC)
 
Thông tin Hội nghị mời tham khảo thêm tại: https://wfo2025rio.org/
Các bác sĩ muốn tham dự Hội nghị AAO xin điền form đăng kí: https://docs.google.com/…/1Q66KYet2mzQQik5gZbHUS5J…/edit
 
🕘🕘🕘𝗛𝗮̣𝗻 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝗶́ 𝗰𝗵𝗼 𝗛𝗼̣̂𝗶 𝗡𝗮̆́𝗻 𝗰𝗵𝗶̉𝗻𝗵 𝗿𝗮̆𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟮𝟮/𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰
 
Mọi thắc mắc xin gửi thư tới Ban thư kí Hội Nắn chỉnh răng Việt Nam theo địa chỉ email: vietnamortho@gmail.com
 
 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hình ảnh