Saturday, 25/09/2021

Hội nghị thường niên lần thứ 54 của KAO và lần thứ 12 của WIOC (World Implant Orthodontic Congress)

VAO ADMIN

VAO kính gửi quý đồng nghiệp thông tin sau: Hội nghị thường niên lần thứ 54 của KAO và lần thứ 12 của WIOC (World Implant Orthodontic Congress). Thời gian: từ ngày / -/ năm 2021 Địa điểm: COEX, Seoul Các thành viên tham dự ở nước ngoài: Các video bài giảng sẽ có từ […]

VAO kính gửi quý đồng nghiệp thông tin sau:
Hội nghị thường niên lần thứ 54 của KAO và lần thứ 12 của WIOC (World Implant Orthodontic Congress).
Thời gian: từ ngày / -/ năm 2021
Địa điểm: COEX, Seoul
Các thành viên tham dự ở nước ngoài: Các video bài giảng sẽ có từ ngày 15-31 tháng 10 năm 2021
Kính chúc quý đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe.

Loading...

Hình ảnh